KULLANIM KOŞULLARI

A. GİRİŞ

İşbu Kullanım Koşulları, Jaguar Türkiye'nin mobil uygulamasının ve internet sitesinin (“Dijital Mecralar”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Dijital Mecralar’a erişilmesi ve Dijital Mecralar’ın kullanımı ile Kullanıcıların Dijital Mecralarüzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabidir.


Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Dijital Mecralar’ı kullanmak ve Kullanım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Dijital Mecralar’ı yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz.


Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Otomotiv”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Dijital Mecralar’daki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Dijital Mecralar’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Dijital Mecralar’ın kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.


Borusan Otomotiv, herhangi bir zamanda, Dijital Mecralar’ın, özelliklerinin veya işlevlerinin herhangi bir kısmını değiştirebilir, yükseltebilir veya yeni bir sürüm yayınlayabilir. Aksi açıkça ve ayrı olarak Borusan Otomotiv tarafından belirtilmedikçe, Dijital Mecralar’ın herhangi bir yeni sürümü bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.


Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Dijital Mecralar’ı kullanmayınız. Dijital Mecralar’ı kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz.


Borusan Otomotiv Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Dijital Mecralar’ı kullanımınızı sonlandırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

B. GENEL ŞARTLAR

1. Dijital Mecralar’ı kullanan Kullanıcıların cihazlarından ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Dijital Mecralar’ı kullanamama gibi durumlardan Borusan Otomotiv sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Dijital Mecralar’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Dijital Mecralar’aerişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.


2.Borusan Otomotiv veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Dijital Mecralar veya Dijital Mecralar’ın kullanılması veya kullanılamaması veya bu Dijital Mecralar’ın içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Borusan Otomotiv'e söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.


3.Borusan Otomotiv, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Dijital Mecralar’daki i içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.


4.Borusan Otomotiv, İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere veya Dijital Mecralar’da bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Dijital Mecralar’ın genel güvenliğini tehdit edecek, Dijital Mecralar’ın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Dijital Mecralar’ın kullanımını engelleyebilir.


5.Dijital Mecralar’ın ya da Dijital Mecralar’da yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.


6.Dijital Mecralar, üçüncü taraf uygulamalarına/web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Borusan Otomotiv bu web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu uygulamaları/web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına/web sitesine verilen bir bağlantı, Borusan Otomotiv'in uygulamayı/siteyi ya da uygulamada/sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.


C. KULLANIM KOŞULLARI

7.Dijital Mecralar kullanıcı hesabının oluşturulabilmesi için ilgili kayıt formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kayıt formuna girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Borusan Otomotiv sorumlu tutulamaz.


8.Kullanıcılar, bilgileri doğrulandıktan ve kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra, kullanıcı adı/iletişim adresi ve şifreleri ile giriş yaparak ve işbu Kullanım Koşulları’nı onaylayarak Dijital Mecralar’ı kullanabileceklerdir. Kullanıcı hesabı olmayan Kullanıcılar Dijital Mecralar’ın herkese açık kısımlarını görebilirler.


9.Dijital Mecralar’da yer alan ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesi için ilgili alanlardaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Borusan Otomotiv sorumlu tutulamaz.


10.Dijital Mecralar kapsamında bilgi girişi yapılabilen alanlarda, (i) uygun yetkilendirme olmaksızın, başkalarına ait kişisel verileri kullanamazsınız; veya (ii) saldırgan, kaba, müstehcen veya yasa dışı bilgi girişleri yapamazsınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşulları’nı, politikalarımızı veya yasaları ihlal ettiğine inandığımız Kullanıcı bilgilerini iptal etme veya reddetme hakkını saklı tutarız.


11.Borusan Otomotiv’in, Kullanıcı’nın sağladığı herhangi bir bilginin hileli, hatalı veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa, Kullanıcı’nın Dijital Mecralar’a erişim ve kullanım hakkını bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alma veya sonlandırma hakkı söz konusu olacaktır. Dijital Mecralar’a erişim ve kullanımla ilişkili tüm doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan Kullanıcı sorumludur. Hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin olası bir amaç dışı kullanımı, kaybı veya ifşası ya da Dijital Mecralar ile ilgili herhangi bir güvenlik ihlali fark ederseniz, derhal Borusan Otomotiv’i bilgilendirmelisiniz.


12.Kullanıcı, Dijital Mecralar’da gerçekleştireceği rezervasyon ve hizmet taleplerinde, Dijital Mecralar üzerinden iletişimlerinde ve Dijital Mecralar’da yer alan diğer tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Dijital Mecralar’da zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Dijital Mecralar’ın işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


13.Kullanıcı, kendisine verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.


14.Kullanım Koşulları’nda kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşulları’nı onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Dijital Mecralar’ı kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.


15.BORUSAN OTOMOTİV, BU KULLANIM KOŞULLARI İLE BAĞLANTILI OLARAK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİ VE KOŞULLARI DAHİL, AÇIK, ZIMNİ, YASAL YA DA BAŞKA ŞEKİLDE HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAMAKTADIR. BORUSAN OTOMOTİV, DİJİTAL MECRALARIN HATASIZ YA DA KESİNTİSİZ OLACAĞINA (SİBER SALDIRILAR VEYA KÖTÜ AMAÇLI KOD VEYA YAZILIMDAKİ KESİNTİLER DAHİL) YA DA HER TÜR YAZILIMLA UYUMLU OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ. BORUSAN OTOMOTİV, DİJİTAL MECRALARA ERİŞİMİNİZ VEYA KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SORUMLULUĞU REDDEDER. DİJİTAL MECRALARA ERİŞİMİNİZİN VE KULLANMANIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BİLGİ SİSTEMLERİNİZDE VEYA VARLIKLARINIZDA GERÇEKLEŞEN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA BU TÜR ERİŞİM YA DA KULLANIMDAN SONUCU OLUŞAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.


16.Dijital Mecralar’a erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır:

- Dijital Mecralar’ı hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.
- Dijital Mecralar’ı kullanma yetkisini ortadan kaldıran/kısıtlayan herhangi bir sebebe rağmen Dijital Mecralar’ı kullanıma devam etmek.
- Dijital Mecralar’a yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.
- Dijital Mecralar için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.
- Dijital Mecralar’ın diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak veya toplamaya çalışmak.
- Dijital Mecralar’ın herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Dijital Mecralar’ın veya Dijital Mecralar’ı kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.
- Başka bir kişinin Dijital Mecralar’ı kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.
- Dijital Mecralar’ın herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Borusan Otomotiv’in yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.
- Dijital Mecralar’ın herhangi bir bölümünü ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırmak.
- Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.
- Dijital Mecralar ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Dijital Mecralar’ı /içeriklerini kullanmak.

Dijital Mecralar’ı kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden Kullanıcılar sorumludur.17.Dijital Mecralar üzerinden ya da Dijital Mecralar’ın yönlendirmesiyle yapılan rezervasyonlar, rezervasyon anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Borusan Otomotiv, uygun yer bulunmayan hallerde rezervasyonları sağlayamayabilir.


18.Dijital Mecralar üzerinden talep edilen ürün ve hizmetler, Borusan Otomotiv’in stok ve imkanlarıyla sınırlıdır ve bu stokların ve imkanların tükenmesi veya sona ermesi halinde Borusan Otomotiv bu ürünleri temin ve teslim edemeyebilir veya hizmetleri sunamayabilir.


19.Dijital Mecralar’da sunulan ürün ve hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkı Borusan Otomotiv‘e aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Borusan Otomotiv kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmetlerini sunabilir veya bunları iptal edebilir.


20.Borusan Otomotiv, Dijital Mecralar’daki ücretsiz hizmetleri ücretli hale veya ücretli olanları ücretsiz hale getirebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


21.Borusan Otomotiv tarafından ücret karşılığı sağlanan ürün ve hizmetlerin ücreti Dijital Mecralar’da belirtilebilir. Ücreti belirlenmiş ürün ve hizmetlerin Kullanıcı tarafından seçilmesi, Kullanıcı‘nın ücreti kabul ettiği anlamına gelecektir. Borusan Otomotiv’in tercihi doğrultusunda, Borusan Otomotiv’in belirleyeceği ürün ve hizmetler için, ilgili ürün teslim edilmeden veya hizmet başlamadan önce veya sonra da ücret talep edilebilir.

D. FİKRİ HAKLAR

22.İşbu Dijital Mecralar’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Dijital Mecralar’ın işleteni ve sahibi Borusan Otomotiv’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Dijital Mecralar’ın indirilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


23.Dijital Mecralar’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Dijital Mecralar’ın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/uygulama/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kurallara aykırı olarak kullanılamaz. <


24.Dijital Mecralar’ın tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

25.Dijital Mecralar Uygulama aracılığıyla taleplerin alınması, yerine getirilmesi ve kullanıcı hesabının oluşturulması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Dijital Mecralar’a Uygulama’ya üye olmanız kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Aydınlatma Metni ’ni inceleyiniz. Dijital Mecralar Uygulama içerisinde yer alan hizmetlerden yararlanmanız kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak için, söz konusu hizmetlere özel olarak hazırlanan aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.

F. SAİR DÜZENLEMELER

26.Bu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


27.İşbu Kullanım Koşulları ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Borusan Otomotiv nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.


1 Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ile yetkili satıcı/servislerimiz.
2 Kredi süreçleri kapsamında iş birliği kurduğumuz iş ortakları, kişisel verilerinizi tabi oldukları mevzuatlar ve kredi başvurularını değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri kapsamında işlemektedir. Kredi operasyonu kapsamında çalışılan iş ortaklarının kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için ilgili kuruluş ile iletişime geçebilirsiniz.